Veľká hra pre predplatiteľov

Hrajte s nami o desiatky skvelých cien!

Veľká predplatiteľská hra

Všetkých výhercov budeme o výhre informovať.

V zmysle § 9 ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov prijaté ceny alebo výhry, ktoré svojou hodnotou prevyšujú 350 € za cenu alebo výhru, sú predmetom dane. Daň z výhry priznáva jej príjemca.

Fotografie sú ilustračné.

Registrácia do klubu

Prečítajte si podmienky používania Klubu Pravda